Nyheter
Om AddSite
( 27.04.2011 )

AddSite er en publiseringsløsning som i sin tid ble utviklet av Grytting AS. I slutten av 2009 avsluttet Grytting AS sin web-satsning, og dermed også leveringen av nye løsninger basert på AddSite. Exigo AS tok over ansvaret for drift og vedlikehold av eksisterende AddSite-løsninger. En videreutvikling av AddSite ble vurdert, men dette ble funnet å være lite hensiktsmessig. I dag er tilbudet av åpne og gode publiseringsløsninger så stort at proprietære løsninger kun kan anbefales i helt spesielle tilfeller.

Kontakt Exigo AS[email protected] dersom du har spørsmål vedrørende AddSite eller åpne publiseringsløsninger.
Tilbake